30 mil leder för vandring

 

 

Från Dalademokraten:
“Bergsmansbygd sträcker in i två län och fyra kommuner. Nu finns snart en karta med minst 30 mil leder för vandrare, ryttare och cyklister. Historiska platser, sevärdheter och rastplatser är utmärkta.”
Läs mer - klicka här!

Posted in Viktigt! | Comments Off

Posted in Viktigt! | Comments Off

 

 

Den sju-uddiga stjärnan blev symbolen för bergsmännen och bergsmanshemmanen i Norbergs Gamla Bergslag.

Stjärnans ursprung går till tillbaka till Karl Birgersson Vinäsätten som förde den i sin vapensköld,stjärnan gick vidare till dottern Ingeborg Karlsdotter gift med Sten Bosson Natt o Dag.

Deras son Bo Stensson Natt o Dag (1392-1451) gm. Catharina Svensdotter Sture förde den vidare inom Stureätten.

Ätten Sture var delägare i Nordansjö frälsehytta och Nordansjö gård samt gården Nohreberg. Den är en av de äldsta gårdarna i Norberg och kallas nu Ruutgården efter släkten med samma namn.

Genom stjärnan fick bergsmännen en högre status och Sturarna fick deras stöd i kampen mot den danske kungen. Vid stridigheter ställde bergsmännen upp för Sturarna d.ä – d.y . Likaså gjorde Sturarna och bergsmännen för Engelbrekt vid den sk Engelbrektsfejden, där även Riddaren Ingel Jönsson Puke från Dala Husby kom att vara betydande lierade partnern.

Efter 700 år har nu Bergsmansbygd i Gamla Norbergs Bergslag stjärnan med som ett registrerat varumärke till sitt namn.

Posted in Viktigt! | Comments Off