Ledernas namn

Bergsmansleden: Start i Klackberg  genom naturreservatet och följande platser. Kolningberg. Västra Djupkärra.
Bråfors. Hemshyttan. Söderbärke där den anknyter till Sverige leden.
Bistorpsleden:  Från Hedkärra  Flobo  Semla  Rudgruvan  Bistorpet  Bjursfall/Lustplatsen där den  går ihop med Bergsmansleden.
Vid Älgsjökorset: Peter Finnes  väg österut, öster om V. Djupkärra  går den ihop med Bergsmansleden.
Gruvarbetarleden: I Kolningberg  går den till söderut från  Bergsmansleden mot Malmkärra gruvor vidare till Silvtjärn där den på nytt anknyter till Bergsmansleden.
Vret – Anders väg: Kolningberg  efter bergets norra sida till Flängan/Vreten och vidare till  gamla Fraggvägen. I detta vägkors ansluter Botenvägen som går vidare till Flikens Bergsmansby.
Flängan: Igeltjärnsvägen  sommar och vinterväg .Uppe på  Igeltjärnsberget anknyter vägen till kyrkstigen som kommer från Halvarsbenning till Kolningberg  där går den samman med Vret-Anders väg och Bergsmansleden
Håbergsvägen: Från Botenvägen till Brita Sneckenbergs väg som går vidare till Gäsjö och Villings koja där den anknyter till Stensjövägen.
Paddtjärnsvägen: Mellan Botenvägen och Brita Sneckenbergsvägen
Bredtjärnsvägen: Går mellan  gamla Fraggvägen och nya Fraggvägen där den ansluter till Torraksvägen  som anknyter till Bergsmansleden  vid Västra Djupkärra.
Fragg: Spjutsboleden  till  fd. Spjutsbo Bergsmansby vidare mot Nornvägen/Hällsjöbovägen. Vid Hörngården går rid och vandringsleden via Blankenstorp  till fd Myrbotorpet och  Sotbo  vidare till Norn.
Dullboleden:  Utgår från Spjutsboleden till Dullbo. Vid lilla Moren går leden samman med Lindbacksvägen som därefter anknyter till Spjutsboleden.
Fragg: Stensjövägen österut till Stensjön/Hedemoravägen
Från  Stensjövägen Kos Johannas led till Knivens och Sotbo  och Norn
Militärvägen:  Från Stensjövägen  till fd  Bergsmansbyn  Gränse  (Gräntse) I  Hedemora  kommun.
Sörsjöleden: Rid- och vandringsled mellan Bråfors/Årnebo och Hemshyttan
Lederna kräver att man har tillgång till kartan eftersom flertal av lederna går in i varandra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>