Bergsmansbygds område

Välkommen till Bergsmansbygds område!

Ny karta som omfattar ett 1400 kvadratkilometer stort område, med ett flertal nya upplevelserika stigar/vägar och besöksmål.

Priset för kartan är 150:- inkl moms + porto 20:-.

Kom ihåg att Ni vistas uti markerna på eget ansvar och att allemansrätten gäller.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>