Flängan

Även om bebyggelsen påverkats av skiftesdelningar och genom laga skifte har byn i stort bibehållit sin karaktär de senaste 800 åren. På sommaren när naturen står i sin fulla prakt ger det småbrutna odlingslandskapet med de faluröda stugorna en Bullerbykänsla. Hyttdriften har för länge sedan stannat, tillika är Sveriges första postorderföretag nerlagt. Men ta gärna del av historien, upptäck vad hantverkare och jordbruket har att erbjuda idag. Flängan – tidigare benämnd som Flängione.

En mycket gammal by, de första tecknen på jordbruk är från 900-talet. Med hyttdrift från 1200-talet. Under 1600-talets första hälft stod Mons som ensam brukare av hyttan, den blåstes ned år 1751.

Bergsmännen var ägare till ett flertal gruvor, däribland vid Kolningbergs gamla gruvfält.

Byn blev ett nav i dåtidens vintervägnät för malmtransporter till olika hyttområden. Bland annat till Västra Djupkärra, Bråfors, Hemshyttan, Söderbärke – som är omnämnt i boken Bråfors Bergsmansby. Minnen och hågkomster av Paul Brate.

Idag är byn en knutpunkt för ut- och infarter av rid-vandring-körleder som går vidare mot de olika bergsmansbyarna. Även lokala rid- och vandringsslingor finnes som är passande för dagsutflykter i en omväxlande bergslagsnatur med gammal skog, sjöar, vattendrag, utsiktsplatser som är passande att stanna till vid för en njutbar rast.

I skogsområdena finner man stora gränsrösen mellan de olika skogsmarkerna, likaså kolbottnar och rester från tjärbränningens tid.

Frågor om trakten, kontakta Ingemar Udd 070-601 42 83, udd.ingemar@telia.com

Flängan - Bergsmansbyn med de gamla anorna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>