Stigen från Igeltjärn

Historiska uppgifter angående stigen från Igeltjärn, belägen inom området Gläfse/Hällsjöbo i Smedjebackens  Kommun till  Norbergs by.

Byarna Gläfse och Hällsjöbo låg inom det geografiska och administrativa  området  för Gamla Norbergs Bergslag från 1300-talet. Centrum för  Bergslaget var då Norbergs by där Bergsfogden var stationerad med ansvar för berg- och hyttverksamheterna.

Härmed uppkom dåtida vägar bl.a till Gläfse och Hällsjöbo med hyttor och hamrar under perioden 1300- till slutet av 1700-talet.

Stigen från Norbergs by gick till Kolningbergs/gruvområde,  Halvarsbenning/hyttområde, Fragg/hyttområde vidare förbi sjön Spjutens nordvästra spets med fäbod. Från 1620 tillkom på denna plats Spjutsbo bergsmansby med  skogar som gränsade till Gläfse bys skogar.

På 1400-talet blev stigen från Fragg till Norbergs by omnämnd som kyrkstigen. Den kom även att utgöra rågångar mellan skogsskiften, ”denna väg skulle aldrig kunna försvinna”.

Vi går tillbaka till Gläfse och Bergsmannen Lars, denne satt som Tolvman motsvarande dagens nämndeman vid sommartinget i Norberg  år 1420. Tingsprotokoll  från detta ting finns bevarade i RAA.

Han tog även upp en betydande gård i Norberg 1300/1400-talet som fick heta Gläfsegården.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>