Den sju-uddiga stjärnan blev symbolen för bergsmännen och bergsmanshemmanen i Norbergs Gamla Bergslag.

Stjärnans ursprung går till tillbaka till Karl Birgersson Vinäsätten som förde den i sin vapensköld,stjärnan gick vidare till dottern Ingeborg Karlsdotter gift med Sten Bosson Natt o Dag.

Deras son Bo Stensson Natt o Dag (1392-1451) gm. Catharina Svensdotter Sture förde den vidare inom Stureätten.

Ätten Sture var delägare i Nordansjö frälsehytta och Nordansjö gård samt gården Nohreberg. Den är en av de äldsta gårdarna i Norberg och kallas nu Ruutgården efter släkten med samma namn.

Genom stjärnan fick bergsmännen en högre status och Sturarna fick deras stöd i kampen mot den danske kungen. Vid stridigheter ställde bergsmännen upp för Sturarna d.ä – d.y . Likaså gjorde Sturarna och bergsmännen för Engelbrekt vid den sk Engelbrektsfejden, där även Riddaren Ingel Jönsson Puke från Dala Husby kom att vara betydande lierade partnern.

Efter 700 år har nu Bergsmansbygd i Gamla Norbergs Bergslag stjärnan med som ett registrerat varumärke till sitt namn.

Posted in Viktigt! | Comments Off

Löfmarkens Bergsmansby

Från 1400 talet. Belägen inom Söderbärke socken.

Bilderna är från 2017 års Löfmarksdag med ca 80 tal besökare.

Årets Löfmarksdag blir 12 augusti kl 14.00

Löfmarkens historia kommer att berättas kl 14.15

Byn ligger högt belägen med Trollugnsberget i norrläge med utsikt till Norn. I söder kommer det efter avverkningen av granskogen att bli utsikt så långt ögat kan nå.

Inom området kommer lövskogen fram samt de urgamla träden med omkrets upp till fem meter.

Inom området kommer det att framföras musik på säckpipa, kohorn och fiol.
Fäbodpigan sjunger och kular hem korna.

Medtag egen kaffekorg.

VÄLKOMNA !

Vägen är skyltad från stora logen i Larsbo

 

 

Posted in Viktigt! | Comments Off

Posted in Viktigt! | Comments Off